Hokkaido

Northern honshu, Tohoku area

TOKYO

Kanto area, Around Tokyo

Middle Honshu, Chubu area

OSAKA

KYOTO

Kinki area

Chugoku area

Shikoku area, Setonaikai islands

Kyusyu area

Okinawa islands

Other countries

Convenient tools